Miljømærker:

 

 

Svanen er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa.

 

Svanen og Blomsten gør det nemt at handle mere miljøvenligt. Når du køber en miljømærket vare, har du nemlig garanti for:

  • At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
  • At kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter
  • At der er taget hensyn til din sundhed

 

Paper by Nature er et unikt internationalt miljømærke til forædlede papirprodukter, der garanterer miljø-ansvarlighed gennem hele produktionskæden fra råmateriale til slutbruger.
Formålet med miljømærket er at reducere papirfremstillings- og papirforædlingsindustriens indvirkning på miljøet.
Paper by Nature mærkede produkter kontrolleres af en uafhængig tredjepart for at garantere opfyldelse af de strenge miljøkriterier fra træfibrenes oprindelse til fremstilling af det endelige produkt.
 
 
Recycled plastic produkter er lavet af genbrugsplast, og skåner dermed miljøet. Se på vores produktkort, hvor mange % genbrugsplast de forskellige miljøprodukter er lavet af.
 
 
 
 
ecoLogo er et nye bæredygtigt sortiment fra tesa. Dette sortiment består af bæredygtige produkter, der er lavet med omtanke for miljøet, dvs. tesa så vidt muligt anvender genbrugsmaterialer eller fornybare materialer. Alle ecoLogo produkterne er desuden PVC-fri og indeholder ingen oplæsningsmidler, blødgører eller tungmetaller.
 
 
 
BEGREEN er det første sortiment af skriveredskaber produceret af genbrugsplast. Fremstillingen af disse produkter er en del af Pilot Danmarks forbedring af miljøet som indgår i både den Franske og de Japanske fabrikkers ISO 14001 certificering.
Plastik er fremstillet af olie. Ved at bruge genanvendt plast benytter PILOT mindre olie og er derved med til at spare på de naturlige ressourcer. 
I 2006 svarede salget af  BEGREEN penne i Europa til en besparelse på 30 tons plastik eller det samme som 36,000 liter benzin, med hvilket det er muligt at køre 15 gange rundt om jorden i bil.
 
 
 

Fairtrade-mærkede varer lever op til minimumskrav for pris, arbejdsforhold, demokratisk udvikling og miljø. På den måde er bønderne sikret en mindstepris for deres afgrøder. Prisen for fairtrade-mærkede varer fastsættes blandt andet ud fra leveomkostningerne i det enkelte land og område.

Mærkningsordningen blev etableret i Holland i 1988 og kom siden til Danmark på initiativ af Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, WWF Verdensnaturfonden, Ibis, Ulandsimporten og Arbejdernes Internationale Forum.

Ifølge Fairtrade Mærket Danmark opfordres småbønderne og plantagerne til at arbejde hen imod økologisk produktion, og der udbetales en ekstra Fairtrade bonus for økologiske varer. I Danmark er omkring halvdelen af de Fairtrade-mærkede varer også Ø-mærkede.

 

Solvent Free produkter er vandbaseret og indeholder derudover ingen opløsningsmidler.

 

Foreningen Rainforest Alliance bag mærket arbejder for bevaring af dyreliv og miljø i verdens regnskove og for at sikre biologiske systemer og bæredygtig udvikling.

Foreningen Rainforest Alliance arbejder også for at fremme forholdene for arbejdere og deres lokalsamfund.

Mærket er ikke økologisk.

Rainforest Alliance har bæredygtighedsstandarder for forskellige områder som:

  • Turisme
  • Skovbrug
  • Landbrug
  • CO2-udslip

 

Astma-Allergi Danmarks

Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning er det eneste allergimærke på det danske marked. Den blå krans på produkterne er din tryghed for, at indholdet er nøje vurderet af en erfaren deklarationskemiker mht. skadelige, allergifremkaldende stoffer. Kemikeren vurderer alle ingredienserne hver for sig, og ser på hvordan de reagerer sammen.

 

Mærkningsordningen FSC

Mærkningsordningen FSC er et internationalt samarbejde mellem miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmerhandlere. Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i forbindelse med skovdrift. FSC-mærket anerkendes af grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes.

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Mærket er ikke økologisk.

 

PEFC står for Pan European Forest Certification og blev etableret i Danmark som alternative til FSC i Europa. Certificering indebærer kontrol og dokumentation af at en skov lever op til nogle retningslinjer for bæredygtig skovdrift. Retningslinjerne er etableret i fællesskab af en række interesseorganisationer inden for skovbrug, miljøorganisationer, forskning og myndigheder

 

Der blaue Engel (Den blå engel) kan ses på produkter, der er vurderet til at være de mest miljøvenlige inden for en varegruppe. Produkterne vurderes ud fra et helhedssyn på miljøbelastningen, fra produktion, under brug og endelig til slut som affald. De tyske miljømyndigheder beslutter, hvilke varegrupper der kan få mærket. Reglerne udvikles i et samarbejde med repræsentanter fra miljømyndigheder, industri, miljø- og forbrugerorganisationer samt andre relevante eksperter.

Mærket er ikke økologisk.

 

 Statskontrolleret økologisk

Mærkningsordningen Statskontrolleret økologi er økologiske producenter produkter der skal overholde særlige regler for produktionsmetoder og dyrevelfærd.

Vælg din kundetype inden du handler
Erhverv
EAN kunde
Privat