Sammen tager vi ansvar

Hos JustMore mener vi ikke, at vi skal skjule de afgifter og ekstra skatter, der pålægges dig som kunde ved at øge vores priser. Du vil derfor se på fakturaer og tilbud, at der er pålagt en afgift. Den afgift gennemfakturerer vi til dig, uden at lægge ekstra på, og så ”æder” vi administrationen af rapportering til myndighederne. På den måde fastholder vi vores filosofi om at være billige med topkvalitet.

 

Miljøbidrag er et fælles anliggende

Miljøomkostninger tillægges gennem hele værdikæden; fra råmaterialer, produktion, flere transporter og følgeomkostninger. De 24 kr. ex moms udregnes ud fra en fordeling af de samlede omkostninger, hvor mange er uafhængige af ordrestørrelse. Det vil være umuligt at lave en fuld transparent beregning. I stedet er det kutyme at arbejde med et fast bidrag. Herved motiveres de enkelte led til at foretage større og færre indkøb, med en mindre miljøomkostning til følge. Når man ser på grossistmarkedet generelt, så anvender langt de fleste en fast sats der ligger på samme niveau.


Sammen løfter vi ansvaret

Miljøbidraget skyldes afgifter fra Danmark og EU, der har med affald at gøre. Det er lovpligtige og statslige energi- og miljøafgifter, bl.a. batteri-, PVC-, og WEEE-afgifter.
Endvidere dækker bidraget også de miljøgebyrer, der er pålagt fra vores leverandører.

Som firma og samfund er vi nødt til at tænke på hvordan varer bliver produceret, forbrugt og afskaffet igen. Energiafgifter er til for at få os alle til reducere ressourcerne og at passe på vores planet. Det er en fælles global opgave, som vi gerne vil bidrage til.

Vi er nødt til og ønsker, at handle for at nedbringe energi- og ressourceforbruget. Det gør vi for at tage hensyn til mennesker og miljø sammen med vores kunder og leverandører.

 

Produkter med omtanke

Vi stiller krav og er kritiske over for vores leverandører, så vi kan få en væsentlig større andel af produkter med omtanke i vores webshop- til gavn for både miljøet og dig. Vi tager vores ansvar alvorligt og vil gerne have en større andel af certificerede varer, end vi allerede har.

Vores kunder har i takt med udviklingen, forventninger også ønsker om mere ansvarlige varer. Efterspørgslen stiger efter alternativer til de varer der hidtil har været på hylderne. Vi ønsker at hjælpe vores kunder til en fremtid med mindst mulig belastning for mennesker og miljø.

 

Vi sender i genbrugspapkasser 

  • Vi opfordrer vores kunder til at bestille afhentning af brugte tonere på tonergenbrug.dk. De brugte tonere bliver sorteret og på en miljømæssig ordentlig måde og genbrugt, når det er muligt.
  • Når vi sender fra eget lager, genbruger vi så vidt muligt, papkasser og fyld.

Disse certificeringer finder du hos JustMore:

EU-Blomsten

EU-Blomsten

Recycled plastic

Recycled plastic

EcoLogo

EcoLogo

BeGreen

BeGreen

FairTrade

FairTrade

Solvent Free

Solvent Free

Foreningen Rainforest Alliance

Foreningen Rainforest Alliance

Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning

Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning

Mærkningsordningen FSC

Mærkningsordningen FSC

PEFC

PEFC

Der blaue Engel

Der Blauer EngelSvanen
Svanen er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

 

Blomsten
Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa.

 

Svanen og Blomsten gør det nemt at handle mere miljøvenligt. Når du køber en miljømærket vare, har du nemlig garanti for:

  • At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
  • At kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter
  • At der er taget hensyn til din sundhed
 
Recycled plastic
Disse produkter er lavet af genbrugsplast, og skåner dermed miljøet. Se på vores produktkort, hvor mange % genbrugsplast de forskellige miljøprodukter er lavet af.
 
 
ecoLogo
Et nyt bæredygtigt sortiment fra Tesa. Dette sortiment består af bæredygtige produkter, der er lavet med omtanke for miljøet, dvs. Tesa så vidt muligt anvender genbrugsmaterialer eller fornybare materialer. Alle ecoLogo produkterne er desuden PVC-fri og indeholder ingen opløsningsmidler, blødgører eller tungmetaller.
 
 
BEGREEN
Det første sortiment af skriveredskaber produceret af genbrugsplast. Fremstillingen af disse produkter er en del af Pilot Danmarks forbedring af miljøet som indgår i både den franske og de japanske fabrikkers ISO 14001 certificering.
Plastik er fremstillet af olie. Ved at bruge genanvendt plast benytter PILOT mindre olie og er derved med til at spare på de naturlige ressourcer.
I 2006 svarede salget af BEGREEN penne i Europa til en besparelse på 30 tons plastik eller det samme som 36.000 liter benzin, med hvilket det er muligt at køre 15 gange rundt om jorden i bil.
 
 
Fairtrade
Fairtrade-mærkede varer lever op til minimumskrav for pris, arbejdsforhold, demokratisk udvikling og miljø. På den måde er bønderne sikret en mindstepris for deres afgrøder. Prisen for fairtrade-mærkede varer fastsættes blandt andet ud fra leveomkostningerne i det enkelte land og område.

Mærkningsordningen blev etableret i Holland i 1988 og kom siden til Danmark på initiativ af Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, WWF Verdensnaturfonden, Ibis, Ulandsimporten og Arbejdernes Internationale Forum.

Ifølge Fairtrade Mærket Danmark opfordres småbønderne og plantagerne til at arbejde hen imod økologisk produktion, og der udbetales en ekstra Fairtrade bonus for økologiske varer. I Danmark er omkring halvdelen af de Fairtrade-mærkede varer også Ø-mærkede.

 

Solvent Free
Disse produkter er vandbaseret og indeholder derudover ingen opløsningsmidler.

 

Foreningen Rainforest Alliance
Bag mærket arbejder for bevaring af dyreliv og miljø i verdens regnskove og for at sikre biologiske systemer og bæredygtig udvikling. Foreningen Rainforest Alliance arbejder også for at fremme forholdene for arbejdere og deres lokalsamfund. Mærket er ikke økologisk.

Rainforest Alliance har bæredygtighedsstandarder for forskellige områder som:

  • Turisme
  • Skovbrug
  • Landbrug
  • CO2-udslip

 

Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning
Det eneste allergimærke på det danske marked. Den blå krans på produkterne er din tryghed for, at indholdet er nøje vurderet af en erfaren deklarationskemiker mht. skadelige, allergifremkaldende stoffer. Kemikeren vurderer alle ingredienserne hver for sig, og ser på hvordan de reagerer sammen.

 

Mærkningsordningen FSC
Et internationalt samarbejde mellem miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmerhandlere. Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i forbindelse med skovdrift. FSC-mærket anerkendes af grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes.

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Mærket er ikke økologisk.

 

PEFC
PEFC står for Pan European Forest Certification og blev etableret i Danmark som alternative til FSC i Europa. Certificering indebærer kontrol og dokumentation af at en skov lever op til nogle retningslinjer for bæredygtig skovdrift. Retningslinjerne er etableret i fællesskab af en række interesseorganisationer inden for skovbrug, miljøorganisationer, forskning og myndigheder.

 

Der Blauer Engel
Den blå engel, eller Blue Angel, kan ses på produkter, der er vurderet til at være de mest miljøvenlige inden for en varegruppe. Produkterne vurderes ud fra et helhedssyn på miljøbelastningen, fra produktion, under brug og endelig til slut som affald. De tyske miljømyndigheder beslutter, hvilke varegrupper der kan få mærket. Reglerne udvikles i et samarbejde med repræsentanter fra miljømyndigheder, industri, miljø- og forbrugerorganisationer samt andre relevante eksperter. Mærket er ikke økologisk.